Dr. Fehim KURULOĞLU

Tel: 0356-2521616 (3157)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tokat.

Dr. Murat SERDAR 

 Tel: 0356-2521616 (3157)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tokat