Dr. Murat HANİLÇE (Sorumlu)

Tel: +90356-252 16 16  Dahili: 3156

e-mail: sbad@gop.edu.tr   / murat.hanilce@gop.edu.tr

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250-Merkez-Tokat/TÜRKİYE

Dr. Murat SERDAR (Yardımcı Editör)

Tel: +90356-2521616     Dahili:3160

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250-Merkez-Tokat/TÜRKİYE

e-posta:murat.serdar@gop.edu.tr 

Dr. Fehim KURULOĞLU (Yardımcı Editör)

Tel: +90356-2521616     Dahili:3157

e-posta:fehim.kuruloglu@gop.edu.tr

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250-Merkez-Tokat/TÜRKİYE

Arş. Gör. Uğur ADA (Abstract Editörü)

Tel: +90356-2521616     Dahili: 3134

e-posta:ugur.ada@gop.edu.tr

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250-Merkez-Tokat/TÜRKİYE

Dr. Serkan KEKEVİ (Yardımcı Editör)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250-Merkez-Tokat/TÜRKİYE 

Tel: +90356-2521616     Dahili: 2793

serkan.kekevi@gop.edu.tr