GENEL İLKELER

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde [Haziran ve Aralık] iki sayı olarak yayınlanır. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

2. SBAD’da, sosyal bilimler ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.  

3. SBAD’a gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 

UYARI: Yazarlar, hakem raporu olsun veya olmasın editör tarafından kendilerine "düzeltme" mesajı gönderildiğinde makaleyi yükledikleri sistemden "düzelt" butonunu tıklayarak makalenin düzeltilmiş halini yükleyeceklerdir.

4.  SBAD Türkiye Türkçesi ve İngilizce dillerinde yazılmış yazıları kabul eder.

5. Yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez ve telif ücreti ödenmez. Dergiye gönderilen yazıların yazar(ları) kabul ederler ki,

(a) Yayın için gönderilen yazıların bütün hakları aşağıdaki şartlar istisna olmak üzere yazara veya yazarlara aittir,

(1) izin verilen kısıtlı kullanım hakları;

(2) yazarın veya yazarların ortak telif hakkına sahip olup izinli olarak yayına gönderdiği eserler veya;

(3) yazarın/yazarların ortak telif hakkına sahip olup yayın için izin gerektirmeyen eserler.

(b) Yazar(lar) eserlerindeki bilgi ve açıklamaların doğruluğunu ortaya koymak için gerekli özeni göstermişlerdir;

(c) Yazar(lar)ın yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemektedir;

(d) Yazar(lar)ın eseri herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya herhangi bir şahsın özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımamaktadır.

Yazar(lar)ın yukarıda bahsedilen şartlara haiz eserlerinin tüm özene rağmen yayınlanması sonucu olarak herhangi bir kanuni takibat olması durumunda SBAD ve çalışanları değil yazının yazar veya yazarları sorumludur.  Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

6. SBAD yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir özet ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, İngilizce veya her iki dilde olabilir. Özetler 200 kelimeyi geçmemelidir.

7. Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca  3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.

8. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

9. Yazı, http://sbad.gop.edu.tr/Anasayfa.Aspx adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, düzeltme talep eden hakemin raporunun olduğu sayfaya yüklemelidir.

10. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

11. Yazılar Yazım ve Yayım İlkeleri kısmında belirtilen SBAD  yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.