Dergimizde çıkan yazılar iThenticate ve Crossref tarafından gözden geçirilmektedir.