Son SayıEditör
Dr. Murat Hanilçe

Editör Yardımcısı
Dr. Murat SERDAR-Dr. Fehim Kuruloğlu

Tokat  03.07.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Güven Doğan Bozdoğan  
KÜRESEL BİR KAMU MALI OLARAK ÇEVRE VE TÜRKİYE’DE KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARINDAN VERGİLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, ss. 1-18

QUALITY OF TAXES IN THE ENVIRONMENT AND THE GLOBAL ENVIRONMENT POLICY IN TURKEY AS A GLOBAL PUBLIC FINANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker Şimşek  
ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE DOĞALGAZ ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
Sayı 25, ss. 19-36

THE INTERACTION BETWEEN NATURAL GAS ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN MIDDLE EAST COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur IŞIK  
YENİ GOTİK: DEHŞETİN YENİ ZEMİNİ OLARAK İNSAN ZİHNİ
Sayı 25, ss. 37-45

THE NEW GOTHIC: HUMAN MIND AS A NEW GROUND FOR TERROR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Yıldız İbrahim Halil Ekşi, Yusuf Bozgeyik, Ahmet Karakuş  
BANKALARDA MÜLKİYET BAĞLAMINDA TAKİPTEKİ KREDİLER
Sayı 25, ss. 47-61

NON-PERFORMING LOANS in THE CONTEXT of OWNERSHIP in BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beytullah Karagöz  
TAHİR ALANGU’NUN DERLEYİP YAZDIĞI MASALLARIN KONUNUN YAPILANDIRILMASINI ZAYIFLATAN ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 25, ss. 63-77

AN EVALUATION ON THE TALES COMPLIED BY TAHIR ALANGU IN TERMS OF THE ELEMENTS WEAKENING THE SUBJECT TO BE STRUCTURED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap Barış Metehan Şahin  
KAMU ÇALIŞANLARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK
Sayı 25, ss. 79-97

FINANCIAL LITERACY IN PUBLIC EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samettin Başol  
OSMANLI BURSA’SINDA TÜCCAR LONCASI VAKFI VE KREDİ FAALİYETLERİ [1693-1823]
Sayı 25, ss. 99-102

WAQF OF MERCHANT GUILD AND ITS CREDIT ACTIVITIES IN OTTOMAN CITY BURSA (1693-1823)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ŞİMŞEK  
HAYAT GÜZELDİR ESERİ BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU HİKÂYESİNDE KUŞ VE ÇİÇEK İMGESİ
Sayı 25, ss. 123-140

THE IMAGE of BIRD and FLOWER in THE CONTEXT of THE HAYAT GUZELDIR in MUSTAFA KUTLU STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Özer Semra Sever  
OSMANLI DÖNEMİNDE YAZILMIŞ BİR ASTRONOMİ ESERİ: MUVAKKİT MUSTAFA BİN ALİ’NİN TESHİLÜ’L-MİKAT’I
Sayı 25, ss. 141-155

AN ASTRONOMY LITERARY WORK WRITTEN IN THE OTTOMAN ERA: TESHİLÜ’L MİKAT OF MUVAKKİT MUSTAFA BİN ALİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden Aydın  
SİVAS’TA 1794-1798 YILLARI ARASINDAKİ ÇEŞİTLİ YİYECEK FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, ss. 157-167

THE EVALUATION of a VARIETY of FOOD PRICES BETWEEN 1794-1798 IN SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Yaylalı  
KLASİK FARS ŞİİRİNDE RESSAM MANİ
Sayı 25, ss. 169-177

THE PAINTER MANI in THE CLASSICAL PERSIAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis Baha Biçer Yüksel Aydın, Ebrar Ilıman  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, ss. 179-199

A RESEARCH ON THE EFFECTS ON ACHIEVEMENT LEVELS OF ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSE HEALTH MANAGEMENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Dönmez Cemal Öztürk  
İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN SİYASİ İKTİDAR ANLAYIŞI: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ BONAPARTİST MİYDİ?
Sayı 25, ss. 201-217

UNDERSTANDING OF COMMITTEE OF THE UNION AND PROGRESS’S POLITICAL POWER: WAS THE COMMITTEE OF THE UNION AND PROGRESS BONAPARTIST?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.352
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ALİ KARAMAN  
BALKAN ÇÖZÜLMESİ VE OSMANLI CEPHESİNDEN BALKAN DEVLETLERİ ALGISI
Sayı 25, ss. 219-235

DISINTEGRATION OF THE BALKANS AND PERCEPTION OF BALKAN STATES FROM THE OTTOMAN FRONT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Çelikkut  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu’dan Yeni Dünya’ya: Amerika’ya Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri
Sayı 25, ss. 237-241

Anadolu’dan Yeni Dünya’ya: Amerika’ya Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Komitenin Ruhu Talat Paşa
Sayı 25, ss. 243-247

Komitenin Ruhu Talat Paşa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.354
Özet | Abstract | Tam Metin |