Son SayıEditör
Dr. Murat Hanilçe

Editör Yardımcısı
Dr. Fehim Kuruloğlu, Dr. Murat Serdar

Tokat  25.12.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Açıkel  
OSMANLI DÖNEMİNDE TOKAT CAMİ VAKIFLARINA BİR ÖRNEK: GÜLBAHAR HATUN CAMİİ VAKFI
Sayı 24, ss. 1-16

AN EXAMPLE OF MOSQUES WAQFS OF TOKAT DURING THE OTTOMAN PERIOD: WAQF OF GULBAHAR HATUN’S MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tekin  
DÜNYA TARİHİ’NDE İLK ŞEHİR VE ŞEHİR DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞİMİ
Sayı 24, ss. 17-30

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE EARLIEST CITIES AND CITY STATES IN THE WORLD HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Seyfi Ahmet Ali Bayhan  
SAMSUN’DA BİR BATILILAŞMA ÖRNEĞİ: ESKİ BELEDİYE SARAYI
Sayı 24, ss. 31-52

A WESTERNISATION SAMPLE IN SAMSUN: THE OLD CITY HALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.328
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Baha Öztunç  
BİR RUMELİ VALİSİNİN EMVÂL-İ METRÛKESİ: MAHMUD HAMDİ PAŞA’NIN MUHALLEFATI
Sayı 24, ss. 53-76

DERELICTS OF A RUMELIAN GOVERNOR: LEGACY OF MAHMUD HAMDI PAŞA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Doğan  
ORTA BALKANLARDA YEREL TİCARET: XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA DUBNİCE EMTİA GÜMRÜĞÜ
Sayı 24, ss. 77-97

REGIONAL COMMERCE IN CENTRAL BALKANS IN THE MID-NINETEENTH CENTURY: DUPNİCA CUSTOMS OF GOODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda Emlak  
AMASYA II. BAYEZİD KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ŞAH U GEDA MESNEVİSİ İLE TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ MÜZESİ VE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN MUHİBBİ DİVANI NÜSHALARININ TEZYİNAT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI*
Sayı 24, ss. 99-117

COMPARISON OF ŞAH U GEDA MASNAVI in AMASYA BAYEZID II LIBRARY and MUHIBBI DIVAN COPIES in TOPKAPI PALACE LIBRARY MUSEUM and ISTANBUL ARCHEOLOGY MUSEUM LIBRARY in TERMS of ORNAMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi Vural  
IRAK'TAN ANADOLU'YA UZANAN BİR YOLCULUĞUN BAKİ HATIRASI: LEMAÂT
Sayı 24, ss. 119-128

A LONG-LASTING REMEMBRANCE OF A JOURNEY EXTENDING FROM IRAQ TO ANATOLIA: LEMAÂT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursan Ildırı  
SON DÖNEM ÇAĞATAY ŞAİRİ MÜCRİM ÂBİD’İN TÜRKÇE DİVÂNI’NIN SÖZ VARLIĞI VE DEYİMLER
Sayı 24, ss. 129-147

VOCABULARY in RECENT PERIOD CHAGATAY POET MÜCRİM ABİD’S TURKISH DİVAN and IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut Akyüz  
KANT’IN ANALİTİK VE SENTETİK AYRIMININ ARİSTOTELESÇİ FELSEFE GELENEĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 24, ss. 149-159

EXAMINATION of KANT’S ANALYTIC-SYNTHETIC DISTINCTION in TERMS of ARISTOTELIAN PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren Yürüdür Mustafa Toksoy  
HALK KÜLTÜRÜ VE DOĞA KORUMA: TOKAT ÖRNEĞİ
Sayı 24, ss. 161-176

FOLK CULTURE AND NATURE PROTECTION: THE CASE OF TOKAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Barlas Gökhan Güney  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ve FATURA DUYARLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ
Sayı 24, ss. 177-198

MEUSURING LEVEL OF THE TAX CONSCIOUSNESS AND VOUCHER SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.336
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Usta Güven Murat  
İŞGÜCÜ PİYASASINDA YAŞLILAR VE AKTİF YAŞLANMA: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 24, ss. 199-223

ELDERLY PEOPLE AND ACTIVE AGING IN THE LABOUR MARKET; ASSESSMENT OF EUROPA UNION AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşid ÇİĞDEM Mustafa Gül  
DENETİM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 24, ss. 225-240

AUDIT COURSE STUDENTS OPINION and AWARENESS ABOUT INDEPENDENT AUDITING: GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin TEMEL  
KÜMELENME ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 24, ss. 241-260

LITERATURE REVIEW ON CLUSTERING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derviş Tuğrul Koyuncu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2 “İlm-i Servet Veyahud İlm-i İktisat”, Akyiğitzade Musa
Sayı 24, ss. 261-265

Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2 “İlm-i Servet Veyahud İlm-i İktisat”, Akyiğitzade Musa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati Çavdar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sezai Balcı-Mustafa Balcıoğlu, Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu
Sayı 24, ss. 267-271

Sezai Balcı-Mustafa Balcıoğlu, Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.341
Özet | Abstract | Tam Metin |