GOSOS
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Yrd. Doç. Dr. Murat Hanilçe

Associate Editor(s)
Dr. Fehim Kuruloğlu

Tokat  23.06.2017

Referees  | Cover  | Table of contents  | EditorialYücel Erol  
STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME ANALİZİ İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 23, s. 01-26

STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS ANALYSIS RELATIONSHIP: A CONCEPTUAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.311
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Çidem Öğr. Gör. Hamdi KARAKAŞ  
AKADEMİSYENLERE GÖRE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 23, s. 27-44

PROBLEMS OF VOCATIONAL SCHOOLS AND SOLUTION SUGGESTIONS FROM THE POINT OF VIEW OF ACADEMICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.294
Summary | Abstract | Full Text |

Seda Topgül  
AİLE DOSTU POLİTİKALAR VE İŞ YAŞAMININ UYUMLAŞTIRILMASI ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 23, s. 45-66

THE EVALUATIONS OF PRACTICES WITHIN THE FRAMEWORK OF HARMONIZATION OF FAMILY FRIENDLY POLICIES AND WORKING LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.312
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar Ülgen  
FATİH WILLIAM TARAFINDAN AVRUPA’NIN YENİDEN DİZAYNI
Sayı 23, s. 67-80

THE RENEW DESIGN OF EUROPE BY THE CONQUEROR WILLIAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.313
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çolak İsmet Türkmen, Murat Hanilçe  
HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU: “TOKAT ÖRNEĞİ"
Sayı 23, s. 81-102

HISTORICAL AND CULTURAL CONSCIOUS STATUS OF THE PUBLIC: “TOKAT EXAMINATION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.314
Summary | Abstract | Full Text |

Yahya Yeşilyurt  
LİVANELİ (ARTVİNLİ) MEMURLAR BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE TEVCİH VE AZİL SEBEPLERİ
Sayı 23, s. 103-128

REASONS FOR DISMISSAL AND GRANTS OF OFFICERS FROM LIVANE (ARTVIN) IN THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.315
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah Barış Emin Barlas  
KAMU MALİYESİ TEORİSİNDE KÜRESEL KAMUSAL MALLAR
Sayı 23, s. 129-152

GLOBAL PUBLIC GOODS IN PUBLIC FINANCE THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.316
Summary | Abstract | Full Text |

DOĞAN BOZDOĞAN  
PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNİN VERGİ CEZALARININ YAPTIRIM GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 23, s. 153-168

THE EFFECT OF INSTITUTE OF REPENTANCE AND ADJUSTMENT ON SANCTION POWER OF TAX PENALTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.310
Summary | Abstract | Full Text |

Erhan Can  
TÜRKİYE’DE İNTERNET SUÇLARI VE İNTERNET GÜVENLİĞİ İLE ALAKALI OLARAK BİREYLERİN ALGILARI
Sayı 23, s. 169-183

PERCEPTIONS OF INDIVIDUALS RELATING TO INTERNET CRIMES and INTERNET SECURITY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.317
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Celal Varışoğlu Hakan Sönmez  
“LÂ: SONSUZLUK HECESI” ADLI ROMANDA AYNA METAFORU
Sayı 23, s. 185-193

THE MIRROR METAPHOR IN “LÂ: SONSUZLUK HECESI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.318
Summary | Abstract | Full Text |

Mayramgul Dıykanbayeva  
KIRGIZ HALK ŞAİRİ KAZIBEK
Sayı 23, s. 195-206

KIRGIZ MISNTREL KAZIBEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.319
Summary | Abstract | Full Text |

Alpay Doğan Yıldız  
YILDIZ RAMAZANOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞİŞEN HİKÂYE BOYUTLARI
Sayı 23, s. 207-216

NARRATIVE ASPECTS VARYING IN STORIES OF YILDIZ RAMAZANOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.320
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem Şahin  
MEÂ’LÎ’DEN NÂMIK KEMÂL’E KEDİ MERSİYESİ
Sayı 23, s. 217-238

A CAT’S ELEGY FROM MEÂ’LÎ TO NÂMIK KEMÂL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.321
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Kaşıyuğun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsmet TÜRKMEN, İsmail Fazıl Paşa, Askeri-Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921), Altınpost Yayınları, Ankara 2015.
Sayı 23, s. 239-241

İsmet TÜRKMEN, İsmail Fazıl Paşa, Askeri-Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921), Altınpost Yayınları, Ankara 2015.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.322
Summary | Abstract | Full Text |

Burhan Budak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Necati Çavdar, (Üç Devrin Mazisi) Son Osmanlı Sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa, Berikan Yayınevi, Ankara 2016.
Sayı 23, s. 243-246

Necati Çavdar, (Üç Devrin Mazisi) Son Osmanlı Sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa, Berikan Yayınevi, Ankara 2016.

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Taşlıçiftlik kampüsü TOKAT
Telephone :0356 252 15 02 Fax :0356 252 15 02
Email :sbad@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri